Hella von Hoyningen-Huene külastab Matsalut vähemalt kord aastas. Ta on vaimustatud Eesti arengutest ja soovib kõigest hingest, et sakslased teaksid rohkem Matsalu rahvuspargist ja kogu Eestist.

Hella on Matsalu Naisseltsi aidanud rahaliselt mitme projekti kaasfinantserimise osas  (külakiik, sadama pink, teatri ühiskülastus) ning toetanud seltsi korraldatud Saksamaareise Berliini ja Bremenisse.

 

Hellast

Hella perekonnanimi viitab sellele, et ta kuulub  ühte suurimasse baltisaksa suguvõssa.

Wikipedia allikatest lähtuvalt immatrikuleeriti Hoyningen-Huenede suguvõsa  Kuramaal, Eestimaal 1746, Saaremaal 1785 ja Liivimaal 1818 rüütelkonna aadlimaatriksisse.

Perekonna kodulehe andmetel on dokumentaalselt nimetatud Johann Hoynge(n) Hu(e)ne´t esmakordselt 1500/1501 Kuramaal.

Eestimaal algab üks suguvõsa liin Karl Friedrich von Huenest, kes võeti 6. veebruaril 1729 Eesti rüütelkonna liikmeks. Neile kuulus mitu mõisa Saaremaal. Teine  liin algab aga Otto Eberhard von Huenest (1730-1788), kelle isa oli sõjaväleane Poolas , talle kuulusid mitmed mõisad Leedus ja Kuramaal.

 

Teada on, et üks suuremaid suguvõsa mõisu on olnud Lehtse mõis.1837 loovutas Lehtse mõisa oma vendadele (Nikolai Bernhard Eduard von Huenele ja Paul Georg Fromhold von Huenele)  Michail Otto Theodor von Huene. 1840 loovutas Paul oma osa Nikolaile. Nikolaid on kutsustud ka hüüdnimega „Vana Hiin“.

Tal oli kolm poega: Friedrich, Aleksander ja Nikolai. Esimesele pärandas ta Lehtse mõisa (Friedrich elas Eestis kuni 1919. aastani, tegeles lindude vaatlemisega ja omas ainulaadet liblikakogu, suri Saksamaal, kuid maeti Ambla kiriku juurde), teisele ostis Martna (Ehmes) mõisa ja 1867. aastal ostis ta  Nikolaile Matsalu mõisa. Nikolai pojal Nikolail, kes sai Matsalu mõisnikuks, oli kokku  kaheksa last, kuid üks suri juba mõnepäevaselt. Nooremad  lapsed saatis ta Saksamaale õppima. 1895. aastal läkitas ta  ka oma poja Benno Saksamaale haridust omama. Benno tütar on Hella von Hoyningen-Huene.

 

Hella õppis Matsalut tundma oma vanaema, Bertha von Hoiningen-Huene (neiupõlves Unger-Sternberg) kirjade ja isa lapsepõlve meenutuste järgi. Teda valdas suur huvi Matsalu vastu, kuid esimest korda õnnestus tal seda lapsepõlve muinasjutumaad näha 1995. aastal. Külastus sai teoks tänu Matsalu Riikliku Looduskaitseala rahvusvahelisele tuntusele  -  Hellal õnnestus saada tollase direktori Taivo Kastepõllu kontaktid ja nii lepitigi kokku esimene Eestisse tuleku aeg.

Sellest ajast alates on ta Matsalus käinud peaaegu igal aastal.

Külas oli kujunenud traditsiooniks Eesti iseseisvuspäeva tähistamine 24. veebruaril. Hoolimata halvast ilmast ja keerulisest reisigraafikust külastas Hella  mitmel aastal meid Eesti pidupäeval ja esitas alati  eestikeelse kõne, kus kiitis Eestit vabadusepüüde ja kiire arengu eest.

2007.a. jaanuaris käisid Matsalu Naisseltsi liikmed Helle Veltman ja Kaja Lotman Hellal külas tema kodus Stuttgardis. 

 

Hoyningen-Huenede suguvõsa vapp                                                   

 

                         Die Unterstützerin des Matsalu-Frauenvereins
 
Hella von Hoyningen-Huene besucht Matsalu weigstens einmal im Jahr. Sie ist von der Entwicklung Estlands begeistert und wünscht von ganzem Herzen, dass die Deutschen mehr von dem Matsalu-Nationalpark und ganz Estland wüssten.
 
Hella hat viele Projekte des Matsalu-Frauenvereins finanziell unterstützt (Schaukel des Dorfes, Bank im Hafen, Gemeinschaftsbesuch des Theaters und die vom Verein veranstalteten Reisen nach Berlin und Niedersachsen (Fallingbostel, Hannover, Harz; Brocken und Bremen).
 
Hellas Familienname beweist, dass er zu einem größeren baltendeutschen Stamm gehört. Aus den Quellen von Wikipedia erfährt man, dass die Familie Hoyningen-Huene in Kurland und Estland 1746 aufgenommen worden sind; auf Ösel 1785 und in Livland 1818 in den Ritteradelsmatrikel. Im Familienblatt ist Johann Hoyninge(n) Hu(e)ne in Kurland 15OO/15O1 dokumentiert. In Estland beginnt eine Geschlechtslinie Karl Friedrich von Huene, der am 6. Februar 1729 als Mitglied der Ritterschaften in Estland aufgenommen wurde. Denen gehörten viele Güter auf Ösel. Die zweite Linie beginnt aber mit Otto Eberhard von Huene (173O - 1788), sein Vater war beim Militär in Polen und ihm gehörten viele Güter in Litauen und Kurland.
 
Es ist bekannt, daß eines der grösseren Güter dieser Linie das Gut Lechts war, und er es 1837 seinen Brüdern (Nikolai Bernhard Eduard von Huene und Paul Georg Fromhold von Huene) übergab. 184O übergab Paul seinen Teil an Nikolai. Nikolai wurde auch "Vana Hiin" genannt. Er hatte 3 Söhne: Friedrich, Alexander und Nikolai. Dem ersten vererbte er das Gut Lechts (lebte in Estland bis 1919, er beschäftigte sich mit Vogelschauen. Er besaß eine einzigartige Schmetterlingssammlung. Er starb in Deutschland, wurde aber bei der Kirche in Ambla beerdigt). Dem 2. Sohn kaufte er das Gut in Martna (Echmes) und 1867 kaufte er Nikolai das Gut in Matsalu. Nikolai, der Gutsbesitzer von Matsalu hatte 8 Kinder, aber eins starb schon als Säugling. Die jüngeren Kinder schickte er nach Deutschland zum Schulbesuch und weiteren Ausbildung. So auch seinen im Jahr 1895 geborenen Sohn Benno. Hella ist die Tochter von Benno.
 
Hella lernte Matsalu kennen durch die Briefe ihrer Großmutter Bertha von Hoyningen-Huene, geb. Ungern-Sternberg aus Birkas und den Kindheitserinnerungen ihres Vaters Benno. Sie hatte ein großes Interesse an Matsalu. Aber das 1. Mal gelang es ihr, dieses Kindheitsmärchenland zu sehen im Jahre 1995.
Seit dieser Zeit ist sie fast jedes Jahr in Matsalu gewesen. Im Dorf wurde besonders der Unabhängigkeitstag am 24. Februar eines jeden Jahres gefeiert. Trotz des schlechten Wetters und der schlechten Reiseverbindungen besuchte sie uns viele Jahre zum Unabhängigkeitstag und hielt jedes Mal eine Rede auf Estnisch, in der sie unser Freiheitsbestreben und unsere schnelle Entwicklung im Hinblick auf Europa lobte.
 
Im Jahr 2OO7 besuchten die beiden Mitglieder des Matsalu-Frauenvereins, Helle Veltman und Kaja Lotman sie zu Hause in Stuttgart.