Tere tulemast osa saama meie tegemistest Matsalu mail !                   
 
Matsalu Naisselts asutati eesmärgiga edendada kohalikku ühistegevust, uurida ja säilitada piirkonna ajalugu ning traditsioone, luua võimalusi ettevõtmisteks lastele ja levitada loodussääästliku elulaadi põhimõtteid.

 Seltsi asutajaliikmeid oli 14. Aja jooksul on liikmeskond muutunud, praegu on nimekirjas 15 naist, seltsi auliikmeks on külavanem Tõnu Ots.
 Kooskäimiskohaks on Matsalu RP puhkemaja, kus on toimunud ka suurem osa ühisüritusi. Traditsiooniks on saanud sügisene lõikuspidu, Eesti Vabariigi aastapäeva pidulik tähistamine, käsitöö- ja taimeõppepäevad ning jaanik.

 Ühise algatuse tulemina on valminud rahvariided ja küla kiigeplats (siinkohal tänusõnad seltsi toetajale Hella Baronesse von Hoyningen Huenele, kelle rahalisel toel sai ehitatud külakiik). Tööd jätkuvad veel paikkonnale vanast ajast iseloomuliku ühepuupaadi - haabja valmistamisel.
 
Nagu eeltoodust näha, ühendab selts oma tegemistes mitte ainult naisi, vaid tervet külakogukonda. On ju Matsalu suurepärane koht, kus elada ja toimetada ning seda tänu meie imetoredatele inimestele, kel jätkub ikka tahtmist üheskoos midagi ette võtta.